Liedkoncert med Aleksander Nohr, bariton, og Christian Westergaard, klaver

Torsdag d. 25. juli . Kl. 15.00

Program
“Lycklandsresan” - en engelsk-nordisk rejse

Stenhammar:
Lycklandsresan (Fröding)

George Butterworth:
Six Songs from a Shropshire Lad (Housman)
Song
Loveliest of Trees
When I Was One-and-Twenty
Look Not In My eyes
Think No More, Lad
The Lads in Their Hundreds
Is My Team Ploughing?
Accord

Percy Grainger:
Dragonens Hjertesorg (klaversolo)

Edvard Grieg:
Sange, Fem dikt av Otto Benzon
Eros
Jeg lever et liv i længsel
Lys nat
Se dig for
Digtervise

Geir Tveitt:
The long, long winter night (klaversolo)

Ture Rangström:
Kung Eriks visor (Fröding)
En visa om när jag var lustig med Welam Welamsson på Uppsala hus och ärkebiskop Lars och doktor Bengt voro utanför och vänta
En visa om mig och narren Herkules
En visa till Karin när hon hade dansat
En visa till Karin ur fängelset
Kung Eriks sista visa

Stenhammar:
Fylgia (Froding)

ekstra:
Percy Grainger:
The Lost Lady Found